Przejdź do strony: O firmie
Przejdź do strony: Misja
Przejdź do strony: Cele
Przejdź do strony: Jakość
Przejdź do strony: Ład korporacyjny

Władze

Krzysztof Kruszona Prezes Zarządu

Inżynier Budownictwa, absolwent Politechniki Poznańskiej.
Z Agrobexem związany od 1991 roku. Początkowo jako kierownik budowy, następnie zastępca dyrektora Zakładu Budowlanego. Od 2005 roku Prezes Zarządu. Jednocześnie sprawuje funkcję dyrektora zakładu Budowlanego.
Uważa, że „naszym największym sukcesem jest to, że zdołaliśmy stworzyć taki zespół, który może się podjąć każdego wyzwania.”
 

Stefania Chudzicka Ciąder Członek Zarządu

Z wykształcenia ekonomistka, dyplomowany biegły rewident
Z Agrobexem związana od początku, od 1988 roku. Jednocześnie pełni obowiązki głównej księgowej i dyrektora ekonomiczno-finansowego.
Uważa, że „ nowe wyzwania i cele gwarantują, że firma się rozwija i umacnia swoją pozycję na rynku.”

Przejdź do strony: Kariera