CSR w Agrobex - nie tylko budować...

Agrobex od wielu lat należy do nielicznych dużych form, które systematycznie wdrażają program Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. W myśl maksymy Winstona Churchilla, że „ceną wielkości jest odpowiedzialność”.

CSR (z ang. – Corporate Social Responsibility) to koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Przez tych zaś rozumie się, osoby lub organizacje, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na daną organizację lub pozostają pod wpływem jej działalności. Do grupy interesariuszy wewnętrznych zalicza się m.in. pracowników, udziałowców , właścicieli, rady nadzorcze; natomiast do grupy interesariuszy zewnętrznych: klientów, dostawców, społeczności lokalne, władze, instytucje finansowe, media, konkurentów, związki zawodowe. Firma odpowiedzialna społeczne to taka organizacja, która z jednej strony pozostaje otwarta i słucha swojego otoczenia, a zarazem prowadzi dialog z różnymi grupami swojego otoczenia.

Społeczne aspekty działalności gospodarczej stają się coraz ważniejszym elementem światowego biznesu. Dzisiaj powszechne jest przekonanie, że wartość firmy należy oceniać nie tylko mierząc zysk, ale także na podstawie pozytywnego wpływu jej podstawowej działalności na społeczeństwo.

Bowiem przedsiębiorstwa posiadają osobowość prawną, są więc swoistego rodzaju obywatelami, którzy powinni dbać o swoje otoczenie; Innymi słowy należy traktować odpowiedzialność społeczną nie jako filantropię, lecz jako współczesną filozofię prowadzeniu biznesu.

Tak też to zjawisko postrzegają właściciele i władze Agrobexu. Firma w ostatnim czasie zaangażowała się w kilka projektów niemających charakteru biznesowego ale wynikających z zasad CSR. Prezes Agrobexu Krzysztof Kruszona wielokrotnie publicznie podkreślał, że chce aby kierowana przez niego firma nie tylko budowała i sprzedawała mieszkania i domy ale także dbała o lokalną społeczność, w której funkcjonuje, w której żyją jej klienci i często pracownicy.

Przejdź do strony: Aktualności
Przejdź do strony: Galeria
Przejdź do strony: Filmy
RODO