Przejdź do strony: O FIRMIE
Przejdź do strony: Misja
Przejdź do strony: Cele
Przejdź do strony: Jakość
Przejdź do strony: Ład korporacyjny
Przejdź do strony: Władze

Kariera

Rozwój pracowników

Jednym z filarów silnej pozycji  rynkowej firmy Agrobex jest kadra pracownicza.  Właściciele i władze  Firmy  zawsze kierowali się zasadą iż sukces osiągają  te podmioty które świadomie kładą nacisk na rozwój kompetencji pracowników.  W Agrobexie służy temu odpowiedzialna i przejrzysta polityka  personalna a także budowanie przyjaznej atmosfery w pracy.  Firma jest zorientowana na rozwój pracowników . Dba o utrzymanie pozytywnych relacji wewnątrz  struktur. Konsekwentnie też realizuje program  podnoszenia kompetencji pracowników i wspiera rozwiązania podnoszenia ich kwalifikacji. Służą temu efektywne programy szkoleniowe.

Każdy pracownik jest objęty indywidualnym cyklem szkoleniowym. Program uwzględnia staż pracy wykształcenie posiadane doświadczenie.  Agrobex nie tylko zapewnie uzyskanie zróżnicowanych umiejętności ale także wspiera ambicje edukacyjne  w tym studia podyplomowe.

W Agrobexie ogromną wagę przywiązuje się do troski o komfort pracy właściwy i pozytywny klimat relacji międzyludzkich rozwiązywaniu  problemów poszczególnych pracowników. Wyrazem tego jest choćby praktyka ustalania indywidualnego czasu pracy dla kobiet w ciąży. Firma systematycznie organizuje atrakcyjne zagraniczne wyjazdy integracyjne. Co dwa lata każdy pracownik ma prawo do refundacji znacznej części kosztów wakacji.  Zaś z okazji świąt nikogo nie ominie atrakcyjny upominek.
Zatrudnienie  w Agrobexsie to możliwość osobistego rozwoju i praca w przyjaznym i wspierającym się środowisku.

RODO