Przejdź do strony: Wstęp

Plan osiedla

Dokumenty do pobrania

Warunki finansowania

 • Miejsce postojowe w hali garażowe: 25.000 zł (budynki D, A, B)
  • do mieszkań w budynku D obligatoryjny zakup 2 miejsc postojowych,
  • do mieszkań w budynku A, B i C obligatoryjny zakup 2 miejsc postojowych do mieszkań 3 pokojowych,
 • Miejsce postojowe w hali garażowe: 27.000 zł (budynek C)
 • Rezerwacja lokalu – 5.000 zł

Termin realizacji

 • Budynek D - gotowy
 • Budynek A - gotowy
 • Budynek B - gotowy
 • Budynek C - 31.05.2020 r.
Przejdź do strony: Lokalizacja
Przejdź do strony: Wybierz mieszkanie
Przejdź do strony: Znajdź mieszkanie
Przejdź do strony: Galeria
Przejdź do strony: Kontakt