Przejdź do strony: Wstęp

Plan osiedla

Dokumenty do pobrania

 

Warunki finansowania

  • Miejsce postojowe w hali garażowej: 37.000 zł (płatne obligatoryjnie)
  • Rezerwacja lokalu bud. B - 5.000 zł, 20% po podpisaniu umowy przedwstępnej, reszta ceny w transzach do dnia odbioru

 

Termin realizacji

  • Wilczak I etap (budynki D i E) – gotowe
  • Wilczak II etap (budynek  F) – gotowe
  • Wilczak III etap (budynek C) - gotowe
  • Wilczak IV etap (budynek B) - gotowe
  • Wilczak V etap (budynek A) - termin realizacji 30.06.2020 r.
Przejdź do strony: Lokalizacja
Przejdź do strony: Wybierz mieszkanie
Przejdź do strony: Znajdź mieszkanie
Przejdź do strony: Galeria
Przejdź do strony: Kontakt