Przejdź do strony: Inwestycje w realizacji
Przejdź do strony: Inwestycje zrealizowane
Przejdź do strony: Inwestycje zlecone
Przejdź do strony: Zespół fachowców
Przejdź do strony: Warunki ogólne umowy
Przejdź do strony: Referencje

Przetargi

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe
"AGROBEX" Spółka z o.o.

Ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w zakresie wyboru wykonawcy kompleksowych robót budowlanych polegających na:

Wykonaniu instalacji wewnętrznych elektrycznych  dla Budynków Wielorodzinnych A1, A4 – Os. Radosna III w Zalasewie

Szczegóły dotyczące przetargu:

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WARUNKI OGÓLNE

ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

Nieprzekraczalny termin składania ofert: 29.07.2016 r. do godz. 10:00.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe
"AGROBEX" Spółka z o.o.

Ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w zakresie wyboru wykonawcy kompleksowych robót budowlanych polegających na:

Wykonaniu instalacji wewnętrznych wod-kan., c.o., c.w.u.,  dla Budynków Wielorodzinnych A1, A4 – Os. Radosna III w Zalasewie

Szczegóły dotyczące przetargu:

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

WARUNKI OGÓLNE

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY

Nieprzekraczalny termin składania ofert: 29.07.2016 r. do godz. 10:00.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe
"AGROBEX" Spółka z o.o.

Ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w zakresie wyboru wykonawcy kompleksowych robót budowlanych polegających na:

Wykonaniu instalacji sieci zewnętrznych wod-kan., c.o., c.w.u., sieci kanalizacji deszczowej dla Zespołu Budynków Wielorodzinnych – Os. Radosna III w Zalasewie.

Szczegóły dotyczące przetargu:

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WARUNKI OGÓLNE

ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

 

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do 15.07.2016 r.

 

 

 

 

 

 

Przejdź do strony: Kontakt
RODO