Zarządzanie i administracja

Dział Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami PPUiH "AGROBEX" został utworzony w 2001 roku. Administrujemy aktualnie ponad 1500 mieszkaniami zlokalizowanymi w Swarzędzu i Poznaniu oraz dwoma Pawilonami Handlowymi w Swarzędzu, o łącznej powierzchni użytkowej ponad 91 000 m2 w 38 budynkach.


Naszą ofertę kierujemy głównie do wspólnot mieszkaniowych na obiektach budowanych przez PPUiH Agrobex. Oferujemy kompleksową obsługę formalno-prawną, techniczną i księgowo - finansową, w szczególności zaś:

  • bieżącą kontrolę stanu technicznego nieruchomości wraz ze zlecaniem wykonania wszelkich   koniecznych napraw i nabywaniem niezbędnych dla jej funkcjonowania towarów i usług;
  • nadzorowanie wpłat wnoszonych przez właścicieli;
  • prowadzenie bieżącej ewidencji księgowej i nadzorowanie rachunków bankowych;
  • utrzymywanie w imieniu właścicieli porządku i czystości na nieruchomości;
  • nadzorowanie wykonawców świadczących usługi lub wykonujących prace w budynku;
  • nadzór nad zawieraniem umów z dostawcami mediów takich jak: woda, gaz, prąd, energia cieplna oraz przedsiębiorstwami świadczącymi usługi z zakresu: wywozu nieczystości stałych, sprzątania obiektów, ubezpieczenia i ochrony budynków, monitoringu itp.;
  • rekomendację rodzaju ubezpieczenia oraz towarzystwa ubezpieczeniowego,
  • przygotowanie rocznych budżetów łącznie z wydatkami na cele remontowe nieruchomości;
  • bieżące określanie i dokonywanie wydatków związanych z poprawnym funkcjonowaniem budynku.

Dynamiczny rozwój firmy AGROBEX Sp. z o.o. oznacza stałe podnoszenie jakości obsługi Klientów. Wdrożyliśmy system zarządzania jakością ISO w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami (NORMA ISO 9001 – 2000).

Specjalnie dla osób, które są w właścicielami mieszkań zarządzanych przez Administrację AGROBEX został przygotowany i uruchomiony Internetowy System Obsługi Klienta (ISOK).

Dla skutecznego i sprawnego zarządzania oraz komfortu klientów administracja obsługuje mieszkańców w trzech biurach: w Poznaniu na ul. Kochanowskiego i na os. Ułańskim, oraz w Swarzędzu, w Pawilonie Handlowym Agrobex przy ul. Granicznej 63. (Dane kontaktowe i godziny otwarcia)